הנחיות כלליות:

 1. לא תתאפשר כניסה למתחם הכנס עם נשקים ממתכת או פרופס (אביזר במה) גדול מעץ. במידה ואינכם בטוחים כי הפרופ שלכם יעבור אישור – ניתן לפנות במייל לצוות קוספליי לבירורים.
 2. צוות הקוספליי לא אחראי על תפאורות במה שזקוקות לאחסון, לצורך זה קיימת עמדת שמירת חפצים.

הרשמה לתחרות:

הגדרות בסיסיות הנדרשות עבור השתתפות בתחרות:

 1. ההשתתפות בתחרות תתאפשר במידה והקוספליי הוכן על ידי המתמודד או על ידי חבר קבוצה ואינו קנוי או הוכן על ידי בעל מקצוע. ניתן להיעזר באדם חיצוני שאינו איש מקצוע (אדם שאינו מקבל תשלום על עבודתו) וזאת בתנאי שהוא אינו מכין חלק עיקרי בקוספליי. במידה ואינכם בטוחים האם תוכלו להתחרות, ניתן לפנות לצוות קוספליי במייל לפני מועד ההרשמה.
 2. קוספליי שמשתתף בתחרות חייב להיות קאנוני. קוספליי קאנוני הינו קוספליי לדמות שמופיעה בכותר, בעיצוב רשמי שעוצב על ידי יוצרי הכותר. גיג'ינקות (עיצוב אנושי לדמות לא אנושית) וג'נדר בנדרים (הפיכת מין הדמות) אינם קאנוניים, אלא אם הם מופיעים באופן רשמי בכותר. גם דמויות מקוריות ועיצובים מקוריים לדמויות קיימות אינם קאנונים ולכן לא יורשו להתחרות.
 3. תתאפשר השתתפות לאיש סגל אשר אינו נמצא בשרשרת המרות על צוות השופטים, כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון זה.
 4. ניתן להשתתף בתחרות עם קוספליי אשר התחרה בעבר ובלבד שלא זכה באחד המקומות הראשונים בתחרות אמא"י; הן בתחרות הקוספליי והן בתחרות הסקיטים.

תהליך ההרשמה לתחרות:

 1. הרשמה לתחרות תתקיים דרך אתר הכנס, תחת עמוד "הרשמה לקוספליי". ההרשמה לתחרות הינה דרך האתר בלבד. אין אפשרות להירשם במתחם הכנס ביום האירוע עצמו.
 2. ההרשמה תתבצע על ידי טופס ייעודי שיעלה לאתר הכנס. לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות שליחת מייל.
 3. בקשה להשתתפות בתחרות לא תתקבל בלי מסירת פרטי הרשמה מלאים – שימו לב שאתם ממלאים את פרטיכם הנכונים ואת שמכם המלא ללא כינויים.
 4. קטגוריות ההרשמה לתחרות:
  • יחידים מתחילים
   1. מתמודד שהכין פחות מ-8 קוספליי שונים.
   2. מתמודד שלא זכה במקום הראשון בתחרות קוספליי באירוע אמא"י (בקטגוריה שאינה קבוצות).
  • יחידים ותיקים (נדרש רק תנאי אחד מבין המפורטים מטה)
   1. מתמודד שזכה במקום הראשון בתחרות קוספליי באירוע אמא"י (בקטגוריה שאינה קבוצות).
   2. מתמודד שהכין לפחות 8 קוספליי שונים.
  • חשוב! ניתן להירשם לקטגוריית הוותיקים גם אם מעולם לא השתתפתם בתחרות קוספליי של אמא"י.
  • קבוצות –  קבוצה של שני אנשים ומעלה, אשר משתתפים בתחרות בקוספליי מכותר משותף.
  • לתחרות נוספה קטגוריה חדשה, קטגוריית WCS – לקטגוריה זו תנאי הרשמה וקבלה שונים. לכן, הרשמה לקטגוריה תתבצע בנפרד דרך עמוד "הרשמה לתחרות הקוספליי – קטגוריית WCS" באתר.
 5. צוות קוספליי יפעיל שיקול דעת בהעברת מתמודדים בין קטגוריות (מעבר בין יחידים מתחילים למתקדמים ולהפך או מעבר מקטגוריית WCS לקבוצות) במידת הצורך. המתמודדים יקבלו הסבר והדבר יתואם בינם לבין צוות קוספליי – מתמודד אשר יועבר קטגוריה יקבל על כך התראה עד יום מראש.
  מתמודד יהיה רשאי להירשם לקטגוריה אחת בלבד בתחרות הקוספליי, בנוסף להשתתפות בתחרות הסקיטים.
 6. מתוך קטגוריות יחידים מתחילים, יחידים ותיקים וקבוצות לפחות 70% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו יפני. עד 30%  מהמכסות הנותרות, יוקדשו לקוספליי מכל מקור אחר, ובתנאי שיעמדו בסעיף ההגדרות הכלליות.
  שימו לב, ההגבלה על קוספליי שאינו מכותר יפני חלה אך ורק בעת ההרשמה. הסיכויים של מתמודד לעלות לבמה ביום הכנס אינם נפגעים אם מקור הקוספליי שלו אינו יפני.
  להרשמה כמות מוגבלת של מקומות לשפיטה ביום הכנס:

  • לקטגוריית יחידים מתחילים: 16(לפחות 11 מקומות יוקדשו לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגוריית יחידים מתקדמים: 12(לפחות 8 מקומות יוקדשו לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגוריית קבוצות: 8 (לפחות 5 מקומות יוקדשו לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגוריית WCS:י 8 (כולם ממקור יפני)

  לכל קטגוריה כמות שונה של מכסות. מדובר בנושא שנבדק לעומק ובכובד ראש. יש לציין כי במקרים קיצוניים בו יהיה שינוי מהותי בכמות הנרשמים לכל קטגוריה, יפעל צוות קוספליי בשיתוף עם וועד אמא"י לשינוי חלוקת מכסת המקומות לכל קטגוריה, על פי שיקול דעתם. במצב בו אין מספיק נרשמים לקטגוריה מסוימת, צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת באיחוד קטגוריות (מתייחס לקטגוריות בתחרות הקוספליי ולא כולל את תחרות ה-WCS). המתמודדים יקבלו הסבר מפורט, והדבר יתואם בינם לבין צוות הקוספליי.

 7. ההרשמה לתחרות הקוספליי תתבצע בשני מועדי הרשמה – פירוט על כך יופיע בהמשך.
  במידה ומשתתף נרשם לאחר שמכסת המקומות התמלאה, יועבר לרשימת המתנה.
 8. משתתף מרשימת ההמתנה ייכנס למכסת המתמודדים במידה ומשתתף ממכסת המתמודדים מבטל את הרשמתו, או אינו משלים את טופס ההרשמה שלו על פי התנאים המפורטים בסעיף הבא.
 9. משתתף מרשימת ההמתנה שייכנס למכסת המתמודדים ידע על כך מינימום יום מראש, ולא ביום הכנס עצמו.

קבלה למכסת המקומות או לרשימת ההמתנה מותנית בשליחת הטופס וכן בהשלמת דרישות ההרשמה:

 1. שליחת תמונת רפרנס אחת לפחות עבור כל מתמודד
  על תמונת הרפרנס להראות את התלבושת המלאה ואת כל האלמנטים שלה (חולצה, מכנסיים, שמלה, כובע וכדומה) בצורה הטובה ביותר. (במידה ויש פרופס שבכוונתכם להכין, יש לשלוח תמונת רפרנס שלהם גם כן).
 2. שליחת שלוש תמונות התקדמות לפחות לכל מתמודד
  • על תמונות ההתקדמות להראות בסיס לעבודה על הקוספליי.
  • התמונות יכולות להראות כל חלק מההתקדמות של הקוספליי שלכם, למשל:
   1. תפירה
    תמונות התקדמות הכוללות לכל הפחות גזרות משורטטות. אפשר להביא גזרות שהוצאו  מהבד או מוקאפ (גזרת ניסיון תפורה) ראשוני, לבחירתכם.
    תמונות של ערימת בדים לא תיחשב כתמונת התקדמות.
   2. פאות
    פאה יכולה להיחשב כהתקדמות במידה והיא דורשת עיצוב מסוים. במקרה כזה, יש לשלוח תהליך עבודה על העיצוב המדובר.
    תמונה של פאה בשקית לא תיחשב כתמונת התקדמות.
   3. פרופס
    במידה ואתם מכינים פרופס כחלק מהקוספליי, ניתן לשלוח שרטוטי גזרות שלו בקנה מידה אמיתי ותמונות של תחילת העבודה עליו (כל מקרה לגופו).
    אין לשלוח תמונות של חומרים או טקסט שמתאר רעיונות.. תמונות כאלו לא ייחשבו כהתקדמות.
   4. אלמנטים נוספים בקוספליי שלא צוינו כדוגמאות לעיל עדיין דורשים תמונות התקדמות.כפי שנכתב לעיל, הדרישה הינה שלוש תמונות התקדמות לכל מתמודד. אין חובה לשלוח תמונת התקדמות של כל אחד מחלקי הקוספליי (פאה, פרופס או תפירה), ניתן לצרף שלוש תמונות המציגות את ההתקדמות בחלק ספציפי של הקוספליי, לדוגמא שלוש תמונות של הפרופס.
   5. צוות הקוספליי רשאי לפסול תמונת התקדמות שלא עונה על הדרישות שנכתבו לעיל. במקרה כזה המתמודד ייאלץ לספק תמונת התקדמות חלופית כדי להשלים את הרשמתו.
 3. הרשמה לקטגוריית יחידים ותיקים
  1. יחידים ותיקים אשר זכו בעבר במקום הראשון בקטגוריות המתחילים או הזוגות באחד מאירועי אמא"י יציינו זאת בהערות ההרשמה, עם פירוט  האירוע והקטגוריה בו הם זכו.
  2. יחידים ותיקים אשר לא זכו בעבר במקום ראשון בקטגוריות המתחילים או הזוגות, יידרשו לשלוח תמונות של 8 קוספליי שנעשו על ידי המתמודד.
 4. שליחת תמונה של הדמות אשר תופיע על גבי המצגת בעת עליית המתמודד על הבמה
  על התמונה להיות באיכות טובה וברזולוציה גבוהה, כמו שמפורט בתקנון הטכני.
 5. קטע סאונד לבחירתכם שיתנגן במהלך העלייה לבמה
  1. קטע סאונד שאורכו בין חצי דקה לדקה, העומד בדרישות התקנון הטכני.
  2. למשתתפי תחרות הסקיטים קטע שאורכו לא יותר מ-2:30 דקות, או קטע ווידאו מצולם. בנוסף, קטע סאונד חלופי של חצי דקה עד דקה במידה ולא יעברו את הסינון של תחרות הסקיטים כפי שמופרט בתקנון תחרות הסקיטים.
  3. מתמודד שישלח קבצים שלא יעמדו בדרישות, יתבקש לשלוח קבצים תקינים – זו אינה האחריות של צוות הקוספליי לתקן את הקבצים של המתמודדים
  4. הראשונים שישלימו את כל שלבי ההרשמה ייכנסו למכסת המתמודדים בתחרות. מומלץ לדאוג להכנת כלל קבצי ההרשמה מראש.
 6. על המתמודדים שנכנסו לתחרות והמתמודדים ברשימת ההמתנה, לשלוח לצוות קוספליי תמונה מייצגת של השלבים הסופיים בעבודה על הקוספליי, בתאריך ה- 21.08.18, לא יאוחר מהשעה 19:00. במידה ולא תישלח תמונה או שהשופטים לא ימצאו את ההתקדמות בעבודה על הקוספליי כמספקת, לא יוכל הצוות להשתתף בתחרות ואת מקומו יתפוס צוות מרשימה ההמתנה.
 7. כניסה לרשימת ההמתנה אינה אומרת כי הצוות לא יזכה להישפט ביום הכנס. במקרה בו אחד המתמודדים לא יעמוד בדרישות הקפדניות של הסעיף הקודם, יתפוס את מקומו צוות שנמצא ברשימת ההמתנה. לכן, על המתמודדים מרשימת ההמתנה להיות מוכנים לשיפוט ביום הכנס.
 8. מתמודד המבקש לבטל את השתתפותו (גם אם נמצא ברשימת ההמתנה) מתבקש להודיע על כך לצוות התחרות בהקדם האפשרי. מתמודד אשר ביטל את השתתפותו ולא הודיע על כך לצוות קוספליי, יסתכן בהרחקה מתחרויות עתידיות.
 9. הודעה למתמודד על מעבר מרשימת ההמתנה אל מכסת השיפוט תתבצע עד יום לפני הכנס ולא יאוחר מכך.
 10. מתמודדים שמעוניינים לעדכן קבצי הרשמה יעשו זאת בתיאום עם צוות הקוספליי (כל מקרה לגופו), וישלחו קבצים מתוקנים לא יאוחר מיום חמישי ה-09.08.18 בשעה 20:00.
 11. זוגות וקבוצות יתבקשו לספק איש קשר מטעמם שישמש כגורם תקשורת המחבר בינם לבין צוות קוספליי.
 12. עקבו בעיון אחר ההוראות באתר עבור ההרשמה. במידה ויהיו שאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות אל צוות קוספליי בכתובת המייל: [email protected]

תאריכי הרשמה

סבב ההרשמה הראשון ייפתח ביום ראשון ה-08.07.18 וייסגר כשבוע לאחר מכן ביום שבת ה-14.07.18 או בעת גמר המכסות לאותו הסבב.
סבב ההרשמה השני ייפתח ביום ראשון ה-29.07.18 וייסגר כשבוע לאחר מכן ביום שבת ה-04.08.18 או בעת גמר המכסות לאותו הסבב.
ההרשמות ייפתחו וייסגרו בשעה 19:00.

 1. מכסות ההרשמה יחולקו שווה בשווה בין שני מועדי ההרשמה לתחרות:
  • לקטגוריית יחידים מתחילים: 7 במועד ההרשמה הראשון, 7 במועד ההרשמה השני.
  • לקטגוריית יחידים מתקדמים: 5 במועד ההרשמה הראשון, 5 במועד ההרשמה השני.
  • לקטגוריית קבוצות: 4 במועד ההרשמה הראשון, 4 במועד ההרשמה השני.
  • לקטגוריית WCS:י 4 במועד ההרשמה הראשון, 4 במועד ההרשמה השני.
 2. כמות הנרשמים לכל קטגוריה הינה מוגבלת. במידה ולא הספקתם להירשם בזמן בהרשמה הראשונה, נסו להירשם שנית במועד ההרשמה השני.
 3. במידה ולא הספקתם להירשם בזמן במועד ההרשמה השני, תיכנסו אוטומטית לרשימת ההמתנה.
 4. הראשונים להשלמת כל שלבי ההרשמה יכנסו למכסת המתמודדים לתחרות. לפחות כ-70% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו יפני (בכל אחת מההרשמות, מלבד קטגוריית WCS המחייבת קוספליי ממקור יפני).
 5. במועד ההרשמה השני תהיה אפשרות להירשם עד מילוי מוחלט של מכסת המשתתפים.

יום האירוע

 1. ביום האירוע יוזמנו לעלות לבמה בסך הכל 31  מתמודדים מכלל התחרויות.
 2. 21 מתוך כלל המתמודדים, משתתפים בתחרות הקוספליי.
 3. 5 מתוך כלל המתמודדים, מתחרים בקטגוריית WCS.
 4. 10 מתוך כלל המתמודדים משתתפים בתחרות הסקיטים. קיימת חפיפה בין המכסות בתחרות הסקיטים למכסות בתחרות הקוספליי, כפי שמצוין ב"תקנון תחרות הסקיטים".
 5. יחיד או קבוצה יוכלו להשתתף גם בתחרות הקוספליי וגם בתחרות הסקיטים.
 6. ההשתתפות באירוע הקוספליי מהווה אישור מטעם המתמודדים לכך שאמא"י רשאים להשתמש בחומרי התחרות למטרות הארגון.
 7. שעות השיפוט יישלחו כשבוע לפני הכנס במייל. יש להתייצב כ-15 דקות לפני שעת השיפוט. ניתן לשלוח מראש אילוצים לשעות שפיטה. צוות קוספליי יעשה את מרב המאמצים על מנת להתחשב בבקשות אלו, אך אינו מבטיח שכל הבקשות ייענו.
 8. ביום הכנס, תתאפשר כניסה ללא תור למתמודדי התחרות שנשפטים עד השעה 12:00, זאת במטרה לאפשר להם להתארגן לקראת שעת השיפוט. כדי להיות זכאים לכניסה המוקדמת, יש לעקוב אחר ההנחיות הבאות
  1. רכישת כרטיס מראש ושליחת אסמכתא המוכיחה רכישה לצוות הקוספליי.
  2. הגעה למתחם הכנס עד השעה 11:00, ויצירת קשר עם צוות קוספליי עם ההגעה למתחם.
   • צוות קוספליי ידאג למנות גורם מטעמו שיהיה אמון על נושא הכניסה המוקדמת למתמודדי התחרות, ואף ידאג לקשר בינו ובין המתמודדים.
   • צוות קוספליי לא לוקח אחריות על כניסת מתמודדים שיגיעו לאחר השעה 11:00 בבוקר וששעת שפיטתם היא לאחר השעה 12:00.
 9. מתמודד אשר יאחר לשעת השיפוט שנקבעה לו ללא הודעה מראש יוסר ממכסת המתמודדים. במידה ומתמודד יודיע על איחור מראש, הצוות יפעיל שיקול דעת נקודתי על המשך השתתפותו בתחרות, ויועבר בהתאם לתחתית רשימת השיפוט.
 10. כשעה לפני תחילת אירוע הקוספליי תפורסם רשימת העולים לבמה.
 11. 45 דקות לפני תחילת אירוע הקוספליי, על העולים לבמה להתייצב בכניסה לאולם הראשי לקבלת תדרוך. אי הגעה לתדרוך בשעה הנקובה תגרור הסרה של שמו של המשתתף מרשימות העולים לבמה.
 12. לא כל מי שיישפט יזכה לעלות לבמה, אלא רק כמות מסוימת של מתמודדים. החלוקה הינה:
  • יחידים מתחילים – יעלו לבמה עד 9 מתמודדים אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה. מהם ייבחרו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים.
  • יחידים ותיקים – יעלו לבמה עד 7 המתמודדים אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שלושת הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
  • קבוצות – יעלו לבמה עד 5 קבוצות אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שלושת הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית WCS, יעלו לבמה עד חמשת הזוגות שזכו בציון הגבוה ביותר בתחום הקוספליי.
   חשוב לציין! צוות קוספליי יפעיל שיקול דעת לאחר ההרשמה בשינוי המכסות על פי צורכי התחרות.
  • בנוסף, צוות קוספליי רשאי לשנות את כמות הזכיות בקטגוריה במידה וכמות המתמודדים בקטגוריה שונה מזו המצוינת לעיל.

קריטריונים לשיפוט

 1. איכות הקוספליי –
  • איכות התפירה (במידה והקוספליי מבוסס תפירה) גזרות נכונות, בטנה, רוכסנים נסתרים וכו
  • איכות השריון  פרופורציות וגזרות נכונות, חיבורים מוסתרים וכו.
  • בחירת חומרים עמידות הקוספליי, התאמת החומר למטרת הקוספליי.
  • השקעה בפרטים הקטנים התייחסות לדיוקים קטנים הקיימים ברפרנס/בקוספליי.
  • גימורים – יש לוודא שאין חוטי תפירה מבצבצים, מכפלות, ליטושים ושיוף של פרופס וכו
   • שימוש במיומנויות וטכניקות יזכה את המתמודד בניקוד. לדוגמא, תלבושת שעבור יצירתה נעשה שימוש בקשת רחבה של מיומנויות מורכבות, תזכה את המתמודד בניקוד גבוה יותר. זאת לעומת תלבושת שביצירתה נדרשו מיומנויות פשוטות יחסית. בנוסף, זכרו שטכניקה אחת מורכבת, עשויה להרשים הרבה יותר מאשר מספר טכניקות פשוטות.
 2. דיוק –
  • נראות הקוספליי מול רפרנס הדמות – עד כמה הקוספליי מדויק למקור.
  • הקוספלייר רשאי לבצע שינויים בתלבושת המקורית לשיפור ההופעה (לדוגמא: הוספת חלקים לתלבושת על מנת לתרום לביצוע על הבמה), כל עוד השינויים אינם גורעים ממהות הדמות המקורית או הכותר. במקרה זה, על הקוספלייר לספק הסבר מילולי ו/או כתוב במהלך שלב השפיטה על אופן ביצוע הקוספליי, על ההגיון מאחורי השינוי והסטייה מהכותר המקורי. בנוסף, במידה וקיים חלק בתלבושת אשר אינו ידוע בכותר המקורי (לדוגמה צבע התלבושת במנגה המצוירת בשחור-לבן) כל עוד ישנה הצמדות למראה הדמות ועיצוב התלבושת, בחירת הצבעים והפירוט המדויק תהיה נתונה להחלטת הקוספלייר. במקרה זה, כל שוני בין תמונות המקור לתלבושת הקוספליי לא יהווה גורם משפיע על הניקוד הסופי.
  • התאמה למידת הלובש עד כמה הקוספליי מתאים למידות ולפרופורציות המתמודד.
 3. פאה – דמיון הפאה לשיער של הדמות בצבע, בצורה, באורך ובמאפיינים נוספים (לדוגמא lacefront).
 4. איפור – התאמת האיפור לדמות.
 5. התאמה – האם בני הזוג תואמים זה לזה מבחינת הבדים והצבעים. באופן יחידני, האם הבדים והצבעים של כל אחד משתלבים טוב ביחד ואם קיימת אחידות בתפירה.
 6. תנועתיות – במהלך אירוע הקוספליי, יבחנו השופטים את תנועתיות המתמודד בקוספליי – בין אם מדובר בתנועה בתוך שריון, בגד מסובך, וכן שאר האביזרים שתפקידם לאפשר תנועה.

שימו לב:

 • את כל התלבושות, הפרופים ובעיקר אביזרי הבמה והתפאורה, יהיו המתמודדים חייבים ליצור בעצמם. השימוש במוצרים מסחריים אסור בהחלט. במידה וייעשה שימוש באביזרים מסוג זה, הם אינם יישפטו.
 • כל התלבושות שיעלו לבמה וכן האביזרים המוחזקים ביד ע"י הקוספליירים יעברו שפיטה והערכה בשלב שיפוט הקוספליי.

 

ט.ל.ח

 

הערות נוספות:

שימו לב! מתמודד שיעבור על חוקי תקנון הכנס או התקנון הנ"ל, ייפסל אוטומטית וקבלתו לאירוע הקוספליי הבא של אמא"י תישקל בכובד ראש.

לייב פיד – צילום חי של הקוספלייר על הבמה והקרנתו על המסך מאחוריו.
במהלך התחרות יופעל לייב פיד על מנת לאפשר לכלל הצופים באולם לראות היטב את הנעשה על הבמה.