מידע כללי:

 1. התקנון וההרשמה עדכניים לכנס כאמ"י 2018, שיתקיים בתאריך 23.08.2018 בבנייני האומה, ירושלים.
 2. לפני שממלאים את טופס ההרשמה להפעלת דוכנים בכאמ"י 2018, חובה על בעל הדוכן לקרוא את תקנון הדוכנים המעודכן לכנס זה.
 3. הקישור לטופס ההרשמה של הכנס הנוכחי מצורף לסוף התקנון.
 4. הרשמה להפעלת דוכנים תהיה פתוחה עד התאריך 21.6.2018.
 5. צוות דוכנים מתחייב ליצור קשר עם בעלי הדוכנים אשר נרשמו באמצעות הטופס עד לתאריך 8.7.2018.
 6. אישור לקיום דוכן ניתן לאחר חתימת שני הצדדים (אמא"י ובעל הדוכן) על הסכם הפעלת דוכן בכנס וקבלת דואר אלקטרוני מצוות דוכנים המאשר את קבלת ההסכם החתום.

התקנון

  1. הסכם:
   הגשת בקשה לדוכן בכאמ"י 2018 מהווה אישור כי המבקש קרא, הבין ומסכים לכל הסעיפים הרשומים בתקנון.
  2. דגשים חשובים להבהרה:
   1. הרשמה להקמת דוכן אינה מהווה הבטחה למקום שמור באירוע כאמ"י 2018, ומהווה רק כניסה למיון ראשוני.
   2. כל הגדרה או מגבלה המפורטת בתקנון זה אינה מהווה הכללה גורפת, ועל כן תינתן התחשבות למקרים מיוחדים.
  3. סיווג דוכנים בכנס:
   הדוכנים בכאמ"י 2018 יסווגו ל-3 קטגוריות:

   1. דוכן צייר:
    דוכנים מסוג זה מסובסדים חלקית על ידי אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית הקשורה לתחומי הפעילות של הארגון.

    1. דוכן המציג ציורים בעבודת-יד ו\או דיגיטליים של בעל הדוכן.
    2. בעל דוכן צייר יוגבל בתצוגה לגודל של עד כשני מטרים.
    3. דוכני ציירים ימוקמו ב"שדרת הציירים". מיקום המתחם ייקבע ע"י הנהלת הכנס.
   2. דוכן תרומה ושירות לקהילה:
    1. דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום, כגון: גיוס למחזות זמר, קבוצת תרגום, קידום תחום שקשור לנושא הכנס או שקיבל אישור פרטני מההנהלה.
    2. דוכנים מסוג זה אינם רשאים למכור סחורה בשטחם, אך רשאים לתת צ'ופרים לתורמים, בתיאום מראש מול אחראי הדוכנים.
    3. דוכני תרומה יקבלו סבסוד על ידי אמא"י עבור מטר דוכן אחד בלבד.
   3. דוכן כללי:
    כל דוכן אשר אינו נכנס תחת אחת משתי הקטגוריות הנ"ל.
    גודל דוכן כללי יוגבל בתצוגה לגודל של עד ארבעה מטרים. אישור לדוכן בגודל העולה על ארבעה מטרים יינתן על סמך מקום פנוי.
  4. הרשמה להפעלת דוכן:
   1. הגשת בקשה להפעלת דוכן
    1. על כל בקשה להפעלת דוכן לכלול את הפרטים הבאים:
     1. שם מלא של בעל הדוכן.
     2. שם הדוכן/העסק (עסק – בצירוף תעודת עוסק פטור/מורשה).
     3. קטגוריית הדוכן (כללי / צייר / תרומה לקהילה).
     4. גיל בעל הדוכן.
     5. טלפון העסק – קווי/סלולרי עדכני.
     6. כתובת דואר אלקטרוני.
     7. אפיון סוג המוצרים הנמכרים בדוכן.
     8. מגיש בקשה לדוכן צייר – יש להוסיף קישור לפורטפוליו דיגיטלי המראה דוגמאות לעבודותיו.
    2. בקשה ללא מסירת פרטים מלאים תידחה מיידית.
   2. בקשות להפעלת דוכנים יעברו תהליך סינון ותעדוף על פי קריטריונים שיוגדרו באופן פרטני על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס. בקשות אשר יאושרו יעברו לשלב השיבוץ וחתימת ההסכם, ואילו שאר הבקשות ייכנסו לרשימת המתנה. במידה ויחול שינוי בסטטוס שיבוץ בקשה להפעלת דוכן אשר נמצאת ברשימת ההמתנה, צוות דוכנים יפנה לבעל הדוכן בהקדם להמשך תהליך התיאום.
   3. ההחלטות הנוגעות לקבלת או דחיית בקשה להפעלת דוכן תתקבלנה על ידי צוות דוכנים והנהלת הכנס בלבד. ההחלטות הינן סופיות.
   4. לאחר סגירת תנאי הפעלתו של הדוכן מול צוות דוכנים – ייחתם הסכם אשר יתקף תנאים אלו.
  5. הגדרת תכולת הדוכנים:
   1. כל דוכן יורכב מאחד משני סוגי השולחנות הבאים:
    • שולחנות באורך של כשני מטרים וברוחב של כ-80\60 ס"מ.
    • שולחנות באורך של כמטר וברוחב של כ-60 ס"מ.
   2. כל שולחן יהיה מצויד במפה (בד או אל-בד).
   3. כל מטר יהיה מצויד בכיסא אחד.
  6. מחירון:
   המחירון מתייחס למחיר של סכום עלות למטר אורך, כאשר מטר הוא עיגול האורך כלפי מעלה/מטה לשלם הקרוב:

   דוכן כללי
   אורך דוכן מחיר
   1 מטר 150 ש"ח
   2 מטרים 400 ש"ח
   3 מטרים 750 ש"ח
   4 מטרים 1,100 ש"ח
   כל מטר נוסף 350 ש"ח
   דוכן צייר
   אורך דוכן מחיר
   1 מטר 100 ש"ח
   2 מטר 300 ש"ח
   דוכן תרומה ושירות לקהילה
   אורך דוכן מחיר
   1 מטר 0 ש"ח
   2 מטרים 250 ש"ח
   3 מטרים 600 ש"ח
   4 מטרים 950 ש"ח
   כל מטר נוסף 350 ש"ח

    

  7. כללים, תנאים והגבלות מחייבות
   1. אדם המעוניין להפעיל דוכן מכל אחד מסוגי הדוכנים שפורטו בסעיף 3 (סיווג דוכנים בכנס), חייב להיות מעל גיל 15 נכון ליום קיום האירוע. אדם אשר אינו עונה לקריטריון זה יכול להציג ולהחתים קרוב משפחה מדרגה ראשונה העונה לקריטריון הגיל, שישמש כאיש הקשר מול הארגון לכל אורך התהליך.
   2. בעל הדוכן יקבל מספר צמידי כניסה השווה למספר המטרים עליהם קיבל אישור מצוות דוכנים. בעבור כל צמיד כניסה בשביל מתפעלים נוספים ייגבה תשלום של 50 ש"ח. על בעל הדוכן לתאם מראש מול צוות דוכנים את מספר המתפעלים הכולל של הדוכן, ולקבל מהם אישור על כך. במידה וביום הכנס יגיע מספר מתפעלים אשר יהיה גבוה מהמספר שאושר על ידי צוות דוכנים, ייגבה בעבור כל אחד ממספר המתפעלים החורג תשלום מלא על סך שוויו של כרטיס כניסה רגיל לכנס.
    • במקרה של דוכן תרומה ושירות לקהילה: מספר צמידי הכניסה אשר יקבל בעל הדוכן ללא עלות נוספת, יסוכם פרטנית מול צוות דוכנים.
   3. על כל מתפעלי הדוכן להיות בני 15 ומעלה, ועל בעל הדוכן חלה האחריות לדאוג לתנאי העסקה לעובדיו בהתאם לחוקי ההעסקה במדינת ישראל.
   4. מיקום הדוכן תלוי בשיקול דעת צוות דוכנים בלבד וניתן לשינוי ע"פ החלטת אחראי הצוות גם בעת הכנס.
   5. דוכן אשר מעוניין להגדיל את שטחו בעזרת ציוד נוסף אשר ימוקם באזורו (כגון: מתלה בגדים וכו'),  יצטרך לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים ויחויב בהתאם לשטח שהמתקן תופס. לצוות דוכנים תישמר הזכות לא לאשר בקשות מסוג זה.
   6. בעל הדוכן מתחייב לתפעלו בין השעות 17:00-9:00. במידה ובעל הדוכן מעוניין להמשיך לתפעלו אחרי השעה הנקובה, תינתן אפשרות לעשות זאת עד השעה 19:30. דוכן אשר יבחר לפעול עד השעה 19:30, יתפנה עד השעה 20:00. חריגה משעות פעילות אלו תהווה הפרה של תקנון זה, ותטופל פרטנית על-ידי צוות דוכנים.
   7. התשלום עבור הפעלת הדוכן יתבצע במזומן ביום האירוע על ידי אחראי מטעם הנהלת הכנס בשעה אשר תיקבע מראש ותתואם עם בעל הדוכן באמצעות דואר אלקטרוני.
   8. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן, ונתון זה אינו יהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
   9. במידה ובעל הדוכן יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם, ללא תיאום ואישור מפורש מצוות דוכנים, זכותו לקיים דוכנים במסגרת אירועי ארגון עתידיים עלולה להישלל, ויישקלו נקיטות צעדים משפטיים נגדו.
   10. בעלי דוכנים יתבקשו להגיע לאזור אשר יוגדר כאזור כניסת דוכנים בין השעות 9:00-7:00 בבוקר יום הכנס (לפני פתיחת השערים). בעלי דוכנים אשר לא יעשו זאת, ייאלצו להמתין עד שצוות דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.
   11. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם, לשמור על ניקיון בשטח הדוכן, לא להוות כל מטרד למבקרי הכנס, להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש באי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות, לא לגלוש מעבר לשטח הדוכן, לא לפזר סחורה על הרצפה מחוץ לשטח הדוכן, לא להשמיע מוזיקה רועשת, לעקוב אחרי כללי ותקנוני הכנס ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס. במידה ויופרו אחד או יותר מהתנאים הנ"ל – לנציגי הנהלת הכנס תהיה הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי וללא פיצוי מצד אמא"י.
   12. במקרה ובעל הדוכן יהיה מעוניין להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו, עליו לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים.
    1. בקשה לגישת חשמל אינה מהווה הבטחה לסיפוקה.
    2. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק או לכבות מכשיר חשמלי במידה ויפריע למבקרי הכנס.
   13. על בעל הדוכן החובה לוודא כי כל מפעיליו קראו את נהלי ותקנוני הכנס, ואת תקנון הדוכנים בפרט.
   14. במקרה של הפרת אחד או יותר מסעיפי ההסכם והתקנון מצד בעל הדוכן ו\או מישהו ממפעיליו, הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפות הדוכן בכנס ללא החזר כספי מצד אמא"י, ואף עלולה להחליט לא לאשר את השתתפותו באירועי ארגון עתידיים.
   15. ביטול הרשמה – המועד האחרון לביטול הרשמה להפעלת דוכן לאחר חתימת שני הצדדים על ההסכם הוא ה-9.8.2018. ביטול במועד מאוחר מתאריך זה יגרור חיוב כמפורט בהסכם.
   16. בהתאם לנהלי המקום ותקנון הכנס:
    1. חל איסור על דוכנים למכור ו/או לחלק מוצרי מזון או משקאות בשטח הכנס.
    2. חל איסור על מכירת כלי נשק קר או חם, מעץ ו/או ברזל, וכל כלי אשר שימוש בו עלול לפגוע במבקרי הכנס.
    3. חל איסור על חלוקת חומר פרסומי מכל סוג שהוא ללא אישור צוות דוכנים ו/או הנהלת הכנס.
    4. חל איסור על מכירת מוצרים אשר יש בהם בכדי פגיעה בזכויות יוצרים.