תקנון בנושא אלימות מינית

הגדרה: תקיפה מינית הינה אקט בעל אופי מיני (כלומר, כל מעשה או התייחסות למיניות של אדם) שבו אחד מהצדדים אינו מסכים לו.

השימוש בלשון נקבה הינו מטעמי נוחיות בלבד, התוכן מתייחס לשני המגדרים.

פעילות ארגון אמא"י למניעת הטרדות

 1. ועד הארגון ימנה אחראית למניעת הטרדות מיניות וידאג לפרסום דרכי ההתקשרות איתה באתר הארגון ובמכתב לחברי ולחברות אמא"י.
 2. האחראית לנושא תוודא שבסגל של כל אירוע של הארגון תמונה אחראית למניעת הטרדות מיניות ותדאג לתדרך אותה.
 3. האחראית לנושא בכנס תדאג להעביר לסגל ולמתנדבים הדרכה בנושא מניעת הטרדות מיניות, שבירת מיתוסים, כלי סיוע ראשוניים לנפגע/ת ודרכי התמודדות ראשונית עם פוגע.
 4. כללי התנהגות באירועי הארגון יפורסמו באתר הארגון ויינתן אליהם קישור באתרי האירועים.
 5. בשום מקרה לא יורשו קטינים להשתתף בהפקות מקור בעלות תוכן מיני מובהק ובכאלה שהלבוש בהן בלתי הולם. הגדרת "תוכן מיני" באירועי הכנס וכן הגדרת "לבוש בלתי הולם" נתונות לשיקולה של האחראית למניעת הטרדות מיניות מטעם ועד הארגון בהתאם לאופי האירוע וגיל המשתתפים.
 6. קטינים מגיל 15 יורשו להשתתף בהפקות מקור, ובכפוף לשיקול דעתה של האחראית למניעת הטרדות מיניות מטעם ועד אמא"י.
 7. תלונות שיגיעו על אלימות או הטרדה מינית יטופלו על ידי האחראית לנושא בוועד אמא"י תוך שמירה על חסיון פרטיו/ה של המתלוננ/ת. היה והתעורר חשד להטרדה מינית, תכין האחראית דו"ח מקרה עבור הוועד בתום בירור העניין ותערב במידת הצורך את הרשויות המתאימות.
 8. בכל מקרה של הטרדה מינית יוכל הנפגע לפנות לממונה על הנושא בוועד, בכתובת המייל: [email protected]

כללי התנהגות באירועי אמא"י

 1. יש לכבד את גבולות הפרטיות של כל משתתף, לא להתייחס באופן מילולי או פיזי לגופו, מיניותו או נטייתו המינית.
 2. נאסר באיסור חמור להטריד מינית מבקרים, מתנדבים או כל אדם אחר.
 3. אין לבצע מעשים מגונים, כלומר מעשים שנועדו לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שהמוטרד אינו מסכים להם.
 4. אין להציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן. אדם בתפקיד ניהולי באירוע, לא יציע הצעות כאלו בשום מקרה לכפופים לו.
 5. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם אסורות בהחלט כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. אדם בתפקיד ניהולי באירוע לא ישמיע הערות כאלו בשום מקרה כלפי הכפופים לו.
 6. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו אסורה בהחלט, לרבות התייחסות לנטייתו המינית.
 7. בכל מקרה שבו מתעורר חשש להתנהגות בלתי הולמת יש לדווח על כך לאלתר לממונה על הנושא בוועד או בהנהלת הכנס.
 8. אין לאפשר כניסה של קטינים לאירועים המיועדים למבוגרים בלבד.
 9. לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם האירוע.
  לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים ברוח הכנס החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול דעתו של איש הסגל האחראי על מניעת הטרדות מיניות באירוע בהתאם לאופי האירוע וגיל המשתתפים.
 10. באי האירוע אשר יופיעו בלבוש בלתי הולם יתבקשו להחליף את בגדיהם או לעזוב את מתחם האירוע. קטינים לא יורשו להופיע על במה במלבושים אלה.
  על אשת הסגל האחראית למניעת הטרדות מיניות באירוע לתדרך את במאי ההפקות השונות מראש בעניין.