תקנון תחרות קוספליי

 

הגדרות כלליות:


הגדרות בסיסיות הנדרשות עבור השתתפות בתחרות:

 1. השתתפות בתחרות דורשת קוספליי שנעשה על ידי המתמודד או על ידי חבר קבוצה ואינו קנוי או הוכן על ידי בעל מקצוע. ניתן להיעזר באדם חיצוני שאינו איש מקצוע  (אדם שאינו מקבל תשלום על עבודתו) וזאת בתנאי שהוא אינו מכין חלק עיקרי בקוספליי. במידה ואינכם בטוחים האם תוכלו להתחרות, ניתן לפנות לצוות קוספליי במייל לפני מועד ההרשמה.
 2. קוספליי שמשתתף בתחרות חייב להיות קאנוני. קוספליי קאנוני הוא קוספליי לדמות שמופיעה בכותר, בעיצוב רשמי שעוצב על ידי יוצרי הכותר. גיג'ינקות (עיצוב אנושי לדמות לא אנושית) וג'נדר בנדרים (הפיכת מין הדמות) אינם קאנונים אלא אם הם מופיעים באופן רשמי בכותר. דמויות מקוריות ועיצובים מקוריים לדמויות קיימות אינם קאנונים ולכן לא יורשו להתחרות.
 3. לא תתאפשר כניסה למתחם הכנס עם נשקים ממתכת או פרופס (אביזר במה) גדול מעץ. במידה ואינכם בטוחים כי הפרופ שלכם יעבור אישור – ניתן לפנות לצוות קוספליי לבירורים.
 4. צוות הקוספליי לא אחראי על תפאורות במה שזקוקות לאכסון, לצורך זה קיימת עמדת שמירת חפצים.

 

הרשמה לתחרות

 1. הרשמה לתחרות תתקיים דרך אתר הכנס, תחת עמוד "הרשמה לקוספליי". ההרשמה לתחרות הינה דרך האתר בלבד. אין אפשרות להירשם במתחם הכנס ביום האירוע עצמו.
 2. קטגוריות ההרשמה לתחרות:
  • יחידים מתחילים  – הגדרה:
   א. מתמודד שהכין פחות מ-8 קוספליי שונים.
   ב. מתמודד שלא זכה במקום הראשון בתחרות קוספליי באירוע אמא"י (בקטגוריה שאינה קבוצות).
  • יחידים ותיקים –
   א. מתמודד שזכה מקום ראשון בתחרות קוספליי באירוע אמא"י (בקטגוריה שאינה קבוצות)
   ב. מתמודד שהכין לפחות 8 קוספליי שונים.
   חשוב! ניתן להירשם לקטגוריית הותיקים גם אם מעולם לא התחרית בתחרות קוספליי של אמא"י.
  • זוגות – צמד מתמודדים אשר משתתפים בתחרות בקוספליי מכותר משותף.
  • קבוצות – קבוצה של שלושה אנשים או יותר, אשר משתתפים בתחרות בקוספליי מכותר משותף.
 3. צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת בהעברת מתמודדים בין קטגוריות (מעבר בין יחידים מתחילים למתקדמים ולהיפך) במידת הצורך. המתמודדים יקבלו הסבר והדבר יתואם בינם לבין צוות קוספליי.
 4. בקשה להשתתפות בתחרות לא תתקבל בלי מסירת פרטי הרשמה מלאים.
 5. מתמודד יהיה רשאי להירשם לקטגוריה אחת בלבד בתחרות הקוספליי בנוסף להשתתפות לתחרות הסקיטים.
 6. ההרשמה תתבצע על ידי טופס יעודי שיעלה לאתר הכנס. לא תהיה אפשרות להירשם דרך כתובת המייל.
 7. לפחות כ-70% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו יפני. עד כ-30% המכסות הנותרות ימולאו ללא הגבלה, ובתנאי שיעמדו בסעיף הגדרות כלליות. להרשמה כמות מוגבלת של מקומות לשפיטה ביום הכנס:
  • לקטגוריית יחידים מתחילים: 9 (לפחות 13 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגוריית יחידים מתקדמים: 12 (לפחות 8 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגוריית זוגות: 10 (לפחות 7 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
  • לקטגורית קבוצות: 6 (לפחות 4 מתוכם לקוספליי שמקורו יפני)
   חשוב לציין – חלוקת מספרי המקומות לכל קטגוריה היא בחירה שקולה שנבדקה לעומק. במקרה קיצוני בו יהיה שינוי מהותי בכמות הנרשמים לכל קטגוריה, צוות קוספליי בשיתוף עם וועד אמא"י ישקלו לשנות את חלוקת מספרי המקומות לכל קטגוריה. במידה וישנו מצב בו אין מספיק נרשמים לקטגוריה מסוימת, צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת באיחוד קטגוריות. המתמודדים יקבלו הסבר מפורט, והדבר יתואם בינם לבין צוות הקוספליי.
 8. במידה ומשתתף נרשם לאחר שמכסת המקומות התמלאה, המשתתף יועבר לרשימת המתנה.
 9. משתתף מרשימת ההמתנה ייכנס למכסת המתמודדים במידה שמשתתף ממכסת המתמודדים מבטל את הרשמתו, או אינו משלים את טופס ההרשמה שלו על פי התנאים שמפורטים בסעיף הבא.
 10. קבלה למכסת המקומות או אל רשימת ההמתנה מותנית בשליחת הטופס וכן בהשלמת דרישות ההרשמה:><bn(פרטים מדויקים על סוג ואיכות הקבצים הנדרשים מופיעים בסוף תקנון האירוע)
  (פרטים מדויקים על סוג ואיכות הקבצים הנדרשים מופיעים בדף הפירוט הטכני)

  • שליחת תמונת רפרנס אחת לפחות עבור כל מתמודד. על תמונת הרפרנס להראות את התלבושת ואת כל האלמנטים שלה (חולצה, מכנס, שמלה, כובע וכדומה) בצורה הטובה ביותר. (במידה ויש פרופס שבכוונתכם להכין, יש לשלוח תמונת רפרנס שלהם גם כן)
  • שליחת שלוש תמונות התקדמות לפחות לכל מתמודד (כולל בזוג וקבוצה) .על התמונות ההתקדמות להראות בסיס לעבודה על הקוספליי:
   א. תפירה –
   -יש לשלוח תמונות התקדמות הכוללות לפחות גזרות משורטטות. אפשר להביא אותן גזרות גזורות מהבד או מוקאפ (גזרת ניסיון תפורה) ראשוני. לבחירתכם.
   -אין לשלוח תמונות של ערמת בדים. תמונות כאלו לא יחשבו כתמונת התקדמות.
   ב. פאות –
   -פאה יכולה להיחשב כהתקדמות במידה והיא דורשת עיצוב מסויים. במקרה כזה, יש לשלוח תהליך עבודה על העיצוב המדובר.
   -אין לשלוח תמונה של פאה בשקית. תמונה כזו לא תיחשב כתמונת התקדמות.
   ג. פרופס –
   -במידה ויש פרופס בקוספלי יש לשלוח שרטוטי גזרות שלו בקנה מידה אמיתי ותחילת עבודה (כל מקרה לגופו).
   -אין לשלוח תמונות של חומרים ומחשבות בלבד. תמונות כאלו לא יחשבו כהתקדמות.
   ד. אלמנטים נוספים שאינם מצוינים עדיין דורשים תמונות התקדמות.
  • יחידים ותיקים אשר לא זכו בעבר במקום ראשון בקטגוריות המתחילים או הזוגות: שליחת תמונות של 8 קוספליי שנעשו על ידי המתמודד.(מתמודדים בקטגוריית יחידים ותיקים, מי שלא זכה בעבר במקום ראשון בקטגוריית יחידים או זוגות, יש לשלוח תמונות של 8 קוספליי קודמים שהוכנו על ידי המתמודד.)
  • שליחת תמונה רפרנס של הדמות אשר תופיע על גבי המצגת בעת עליית המתמודד על הבמה. על התמונה להיות באיכות טובה וברזולוציה גבוהה.
  • קטע סאונד לבחירתכם שיתנגן במהלך העלייה לבמה:
   א. למשתתפי תחרות הסקיטים קטע לא יותר מ-2:30 דקות. ובנוסף קטע עליה חלופי של עד כדקה במידה ולא יעברו את הסינון של תחרות הסקיטים כפי שמופרט בתקנון תחרות הסקיטים.
   ב. למשתתפים שאינם מתחרים בתחרות הסקיטים קטע עד כדקה.
  • מתחרי תחרות הסקיטים יוכלו לשלוח גם וידאו באיכות צילום וסאונד טובה. יש לבצע את כל ההקלטות מראש. לא ינתנו מיקרופונים על הבמה.
  • הראשונים להשלמת כל שלבי ההרשמה יכנסו למכסת המתמודדים קודם. מומלץ לדאוג להכנת כלל קבצי ההרשמה מראש.
  • בתאריך ה-22.8, לא יאוחר מ19:00, על המתמודדים ממכסת התחרות ומרשימת ההמתנה לשלוח לצוות הקוספליי תמונה מייצגת של התקדמות הקרובה לסיום. במידה ולא תישלח תמונה או ההתקדמות לא תהיה מספקת בעיני השופטים לא תוכלו להשתתף בתחרות ויכנס מתמודד מרשימת ההמתנה במקום.
  • כניסה לרשימת המתנה אינה אומרת כי המתמודד לא יזכה להיכנס לשיפוט ביום הכנס. במידה ואחד המתמודדים שנמצאים במכסת המתמודדים יבטל הרשמתו או לא יעבור את הסף שכתוב בסעיף הקודם, המתמודד יוחלף במתמודד מרשימת ההמתנה.
 11. מתמודדים שמעוניינים לעדכן קבצי הרשמה יעשו זאת בסיכום עם צוות הקוספליי (כל מקרה לגופו), ישלחו קבצים מתוקנים יאוחר מיום חמישי ה-17.8.2017 בשעה 20:00.
 12. קבוצות וזוגות שנרשמים מתבקשים לספק איש קשר בודד מטעמם המשמש כאיש תקשורת בינם לבין צוות קוספליי.
 13. עקבו בעיון אחר ההוראות הרשומות באתר עבור ההרשמה. במידה ויהיו שאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות אל צוות קוספליי בכתובת המייל: cosplay@cami.org.il

 

תאריכי הרשמה

סבב ההרשמה הראשון ייפתח ביום רביעי ה-19.7.2017 וייסגר כשבוע לאחר מכן ביום רביעי ה26.7.2017 או בעת גמר המכסות לאותו הסבב.

סבב ההרשמה השני ייפתח ביום שני ה-31.7.2017 וייסגר כשבוע לאחר מכן ביום שני ה-7.8.2017 או בעת גמר המכסות לאותו הסבב.

ההרשמות יפתחו ויסגרו בשעה 19:00. שימו לב כי ייתכן וההרשמה תיסגר קודם עם גמר מכסות ההרשמה לאותו הסבב.

 

 1. כמות הנרשמים לכל קטגוריה הינה מוגבלת. במידה ולא הספקתם להירשם בזמן בהרשמה הראשונה נסו להירשם שנית במועד ההרשמה השני.
 2. במידה ולא הספקתם להירשם בזמן במועד ההרשמה השני תעברו אוטומטית לרשימת ההמתנה.
 3. במועד ההרשמה הראשון תתאפשר הרשמה ל-9 יחידים מתחילים, 6 יחידים מתקדמים, 5 זוגות ו-3 קבוצות. הראשונים להשלמת כל שלבי ההרשמה יכנסו למכסת המתמודדים. לפחות כ-70% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו יפני.
 4. במועד ההרשמה השני תהיה אפשרות להירשם עד מילוי מוחלט של מכסת המשתתפים.

 

יום האירוע

 1. ביום האירוע יוזמנו לעלות לבמה 35 אנשים או קבוצות.
 2. 28 מתוך האנשים או הקבוצות יהיו מתחרות הקוספליי.
 3. 15 מתוך האנשים או הקבוצות יהיו מתחרות הסקיטים. קיימת חפיפה בין המכסות בתחרות הסקיטים למכסות בתחרות הקוספליי, כפי שמצויין ב"תקנון תחרות הסקיטים" – "הרשמה לתחרות" – סעיף 15.
 4. יחיד או קבוצה יוכלו להשתתף גם בתחרות הקוספליי וגם בתחרות הסקיטים.
 5. יחיד או קבוצה שלא ישתתפו בתחרות הסקיטים יצטרכו לבצע על הבמה קטע עליה שאורכו לא יעלה על דקה, על פי הקריטריונים לשיפוט המפורטים למטה.
 6. ההשתתפות באירוע הקוספליי מהווה אישור לאמא"י להשתמש בחומרי התחרות למטרות שיראו לנכון ובפרט לפרסום.
 7. שעות השיפוט ישלחו כשבוע לפני הכנס במייל. יש להגיע 20 דקות לפני שעת השיפוט. ניתן לשלוח מראש אילוצים לשעות שפיטה. צוות הקוספליי יעשה את המרב המאמצים על מנת להתחשב בבקשות אלו.
 8. צוות הקוספליי ידאג שביום הכנס תסופק רשימה של מתמודדי התחרות שנשפטים עד השעה 12:00  לקופות הכנס. מתמודדי התחרות יוכלו להיכנס לכנס ללא תור על מנת להתארגן לשעת השיפוט שלהם על פי הקריטריונים הבאים:
  א. רכישת כרטיס מראש, ושליחת אסמכתא המוכיחה קניה לצוות הקוספליי.
  ב. הגעה למתחם הכנס עד השעה 11:00.
  -צוות הקוספליי לא לוקח אחריות על כניסת מתמודדים שהגיעו לאחר השעה 11:00 בבוקר וששעת שפיטתם היא לאחר השעה 12:00.
 9. מתמודד אשר יאחר לשעת השיפוט שנקבעה לו ללא הודעה מראש יוסר ממכסת המתמודדים. במידה ומתמודד יודיע על איחור מראש הצוות יפעיל שיקול דעת נקודתי על המשך התמודדותו בתחרות, ויועבר בהתאם לתחתית רשימת השיפוט.
 10. שעה לפני תחילת אירוע הקוספליי תפורסם רשימת העולים לבמה.
 11. ארבעים וחמש דקות לפני תחילת אירוע הקוספליי על העולים לבמה להיות בכניסה לאולם הראשי לצורך תדרוך מתמודדים.
 12. אי הגעה לתדרוך בשעה הנקובה תגרור הסרה של שמו של המשתתף מרשימות העולים לבמה.
 13. ממכלול האנשים שיתמודדו, אך ורק כמות מסוימת תזכה לעלות לבמה. החלוקה הינה:
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית היחידים מתחילים, יעלו לבמה 11 המתמודדים אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה. מהם יבחרו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים.
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית היחידים מתקדמים, יעלו לבמה 8 המתמודדים אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שלושת הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית זוגות, יעלו לבמה 7 הזוגות אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שלושת הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
  • מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית קבוצות, יעלו לבמה 4 קבוצות אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – שני הראשונים יזכו במקומות רשמיים בתחרות.
   חושב לציין! צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת לאחר ההרשמה בשנוי המכסות על פי צורך התחרות.
 14. ההגבלה על קוספליי שאינו מכותר יפני חלה אך ורק בעת ההרשמה. הסיכויים של מתמודד לעלות לבמה ביום הכנס אינם נפגעים אם מקור הקוספליי שלו אינו יפני.

קריטריונים לשיפוט
קריטריונים לשפיטה של תחרות הקוספליי:

 1. איכות הכנה – איכות התפירה, בחירת חומרים, השקעה בפרטים הקטנים, גימורים ועוד.
 2. דמיון לדמות – נראות הקוספליי מול רפרנס הדמות.
 3. פאה – דמיון הפאה לשיער של הדמות בצבע, בצורה ובאורך.
 4. איפור – התאמת האיפור לדמות.
 5. פרופס –איכות ההכנה, בחירת החומרים והתאמה לרפרנס ועוד.
 6. התאמה– במקרה של זוגות או קבוצות, האם הם תואמים זה לזה מבחינת הבדים והצבעים. במקרה של יחידים, האם הבדים והצבעים שלהם משתלבים טוב ביחד ואם קיימת אחידות בתפירה.
 7. הופעה – במהלך אירוע הקוספליי עצמו יסתכלו השופטים על הופעתו של המתמודד. מתמודדים שלא משתתפים בתחרות הסקיטים יתבקשו גם הם להציג במסגרת הזמן שלהם את הדמות על הבמה. התצוגה אינה חייבת להיות בעלת כירואוגרפיה, אך יש לשים לב כי ישנה הצגה של הקוספליי שלכם בתנועה אופיינית לדמות בשלוש תנוחות שונות ( פוזה קדמית, אחורית וצדדית).

 

שימו לב! מתמודד אשר יעבור על תקנון הכנס או תקנון הקוספליי/סקיטים הרשמתו תיפסל. והרשמתו לאירוע הקוספליי הבא של אמא"י תישקל בכובד ראש.

 

הערות נוספות:

 

 • לייבפיד הינו צילום חי של הקוספלייר על הבמה והקרנתו על המסך מאחוריו.
 • בכדי שהקהל יוכל לראות את המתמודדים בתחרות הקוספליי יופעל על המסך מאחורי המתמודדים לייבפיד.
 • שימו לב שהקבצים שלכם מסודרים, חתוכים נכון ותואמים לדרישות.
 • תזמון התחלת המוזיקה והנחת חפצים על הבמה יצוין במעמד ההרשמה בהערות.
 • בקשות תאורה יש לציין במעמד ההרשמה לפי התרחשות בסקיט + תזמונים בדקות (שניות) במהלך הסקיט. הפעלת התאורה היא ידנית ולכן לא יהיה ניתן להבטיח תזמן מדויק לחלוטין.
 • מתמודד שישלח תמונה באיכות ובגודל לא נכון יתבקש לשלוח תיקון. במידה ולא ישלח את התיקון בזמן ייתכן ולא יוכל להיכנס למכסת המתמודדים.